Strona
SPIS REALIZACJI ROK 2022

OBIEKTY USŁUGOWE:

 • PROJEKT REMONTU BUDYNKU SOCJALNO – BIUROWEGO ZLOKALIZOWANEGO NA WYDZIALE PRODUKCJI SMARÓW POŁOŻONEGO NA TERENIE ZAKŁADU LOTOS OIL SP. Z O.O. ODDZIAŁ CZECHOWICE – DZIEDZICE.- INWESTOR LOTOS OIL SP. Z O.O. GDAŃSK

OBIEKTY PRZEMYSŁOWE:

 • HALE:
  • MODERNIZACJA KONSTRUKCJI DACHU W CELU UNIKNIĘCIA KOLIZJI Z WÓZKIEM PORUSZAJĄCYM SIĘ NA ANTRESOLI MIEDZY OSIAMI 34A-76A - OBIEKT SPAWALNI FCA POLAND – TYCHY – INWESTOR FCA POLAND S.A.
  • PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA DOSTOSOWANIU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNU WIATA DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO, POŁOŻONEGO NA TERENIE ZAKŁADU LOTOS OIL SP. Z O.O. CZECHOWICE-DZIEDZICE .- INWESTOR LOTOS OIL SP. Z O.O. GDAŃSK

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE

 • FUNDAMENTY:
  • PROJEKT WYKONAWCZY DLA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA WYKONANIU FUNDAMENTU DO LINII CIĘCIA BLACH, LUKU MONTAŻOWEGO, SCHODÓW STALOWYCH, ZAŚLEPIEŃ, KANAŁÓW W HALI NR 1 POŁOŻONEJ NA PARCELI NR 1019/145 ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. TURYŃSKIEJ 100 W TYCHACH – INWESTOR DP METAL PROCESSING  SP. Z O.O.
  • PROJEKT WYKONAWCZY FUNDAMENTÓW MASZYN ORAZ GNIAZDA PRASY MF 3150 W HALI NR 1 – HALI MŁOTÓW ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE ZAKŁADU KUŹNIA POLSKA S.A. W SKOCZOWIE PRZY UL. GÓRECKIEJ 32 – INWESTOR KUŹNIA POLSKA S.A.
 • POMIESZCZENIA BIUROWE I MAGAZYNOWE:
  • PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI OSŁON DLA ZABEZPIECZENIA STANOWISK PRACY ZAŁADOWCZO - ROZŁADUNKOWYCH DETALI NA AUTOMATYCZNYCH LINIACH GALWANIZERSKICH ZLOKALIZOWANYCH W HALI 3ABC FCA BIELSKO-BIAŁA – OBSZAR ELECTROPOLI W POLU OSI H-L /17-21 – ELECTROPOLI POLAND SP. Z O.O.

INNE:

 • PROJEKT WYKONAWCZY PODESTU TECHNICZNEGO DACHOWEGO POD WATER CHILLER MCW-5000DLR-02ISUZ3-3405C O WADZE Q=4160KG FIRMY EMAG ZLOKALIZOWANEGO NA DACHU HALI SZEDOWEJ 3A W OBSZARZE SŁUPÓW C-E/1-5, POŁOŻONEJ NA TERENIE ZAKŁADU F.C.A. POLAND BIELSKO-BIAŁA – INWESTOR AVIO POLSKA SP. Z O.O.
 • PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJI ZABUDOWY, UZUPEŁNIENIA STROPU ISTNIEJĄCEGO KANAŁU GNIAZDA PO RELOKACJI PRASY KRUPP 250 TON, ZLOKALIZOWANEGO W HALI TŁOCZNI POŁOŻONEJ NA TERENIE ZAKŁADU MAGNA FORMPOL SP. Z O.O. W TYCHACH PRZY UL. TOWAROWEJ 8
 • PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI DLA PRZENIESIENIA KOLIDUJĄCEGO ISTNIEJĄCEGO SŁUPA WSPORCZEGO KONSTRUKCJI SUWNICY MATRYC O UDŹWIGU 2T PRACUJĄCEJ W HALI ZAKŁADU ALUFORM W TYCHACH PRZY UL. STREFOWEJ 4 – INWESTOR GRUPA KĘTY S.A.
 • PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI DLA WZMOCNIEŃ ISTNIEJĄCYCH BELEK NOŚNYCH PRAS ROVENTA 800T - FRANCJA LINII NR 35 ZLOKALIZOWANEJ W HALI NR 1 -
 • TŁOCZNIA W OSI SŁUPÓW 24-28/N-S POŁOŻONEJ PRZY UL. TURYŃSKIEJ 100 W TYCHACH. – INWESTOR MA POLSKA S.A.
 • PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJI PODWIESZENIA PROJEKTOWANEJ SUWNICY TYPU D/SU/0220 NR 274/07 W OBIEKCIE NR 9 W OSI 180-182/AK-AM, ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE ZAKŁADU FCA TYCHY POŁOŻONEGO PRZY UL. TURYŃSKIEJ 100 W TYCHACH – INWESTOR FCA POLAND S.A.
 • PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POMOSTU CHILLER WPA070 ZLOKALIZOWANEJ OD STRONY PÓŁNOCNEJ PRZY BUDYNKU PRZYGOTOWANIA CHŁODZIWA POŁOŻONEGO NA TERENIE ZAKŁADU FCA POLSKA BIELSKO-BIAŁA – INWESTOR AVIO POLSKA SP. Z O.O.
 • PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW KOLIZYJNYCH KONSTRUKCJI POŚREDNIEJ POMOSTÓW HALI DLA MODYFIKOWANYCH LINII TECHNOLOGICZNYCH ZLOKALIZOWANYCH W HALI NR 3 - LAKIERNI, POŁOŻONEJ PRZY UL. TURYŃSKIEJ 100 W TYCHACH – INWESTOR FCA POLAND S.A.
 • REGAŁ MAGAZYNOWY PALETOWY, SŁUPOWY, DWUPÓŁKOWY DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO – INWESTOR ENERSYS SP. Z O.O.
 • PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJI PODWIESZENIA PROJEKTOWANEJ SUWNICY EHB Q=250KG FIRMY ABUS W POLU D-E/33-37 W HALI 3ABC FCA BIELSKO-BIAŁA – OBSZAR ELECTROPOLI – INWESTOR ELECTROPOLI POLAND SP. Z O.O.
 • MODERNIZACJA KANAŁU ŚCIEKOWEGO POMIESZCZENIA PAŚCIARNI ZLOKALIZOWANEGO W HALI PRODUKCYJNEJ POŁOŻONEJ NA TERENIE ZAKŁADU ENERSYS SP. Z O.O. BIELSKO-BIAŁA.
 • PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD CENTRALE WENTYLACYJNE WEWNĄTRZ HALI ORAZ POMOST NA DACHU HALI POD DWA URZĄDZENIA AGREGATÓW CHŁODNICZYCH, POŁOŻONE NA TERENIE ZAKŁADU "ŻYWIEC ZDRÓJ" S.A. O/ RADZIECHOWY – WIEPRZ, UL. PRZEMYSŁOWA 8 – INWESTOR „ŻYWIEC ZDRÓJ” S.A.
 • PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJI ZABUDOWY ISTNIEJĄCEGO OTWORU POZOSTAŁEGO PO RELOKACJI PRASY 3301 W HALI NR 1 ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. TURYŃSKIEJ 100 W TYCHACH. – INWESTOR MA POLSKA S.A.
 • PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI BELEK NOŚNYCH WYMIANÓW W-1 DLA PRAS LINII NR 35 SZCZEGÓLNIE ROVENTA 800T - FRANCJA nr 2, 3 i 5 ZLOKALIZOWANEJ W HALI NR 1 - TŁOCZNIA W OSI SŁUPÓW 24-28/N-Q, POŁOŻONEJ PRZY UL. TURYŃSKIEJ 100 W TYCHACH – INWESTOR MA POLSKA S.A.
 • PROJEKT WYKONAWCZY WZMOCNIENIA PŁATWI OBJĘTEJ KOROZJĄ W BUDYNKU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE GRUPY KĘTY S.A. W KĘTACH – INWESTOR GRUPA KĘTY S.A.
 • PROJEKT WYKONAWCZY PODESTU TECHNICZNEGO DACHOWY POD CHILLER HITEMA ENRF.340 O WADZE Q=3710KG ZLOKALIZOWANEGO NA DACHU HALI SZEDOWEJ 3A W OBSZARZE SŁUPÓW O-P/1-5, POŁOŻONEJ NA TERENIE ZAKŁADU F.C.A. POLAND BIELSKO-BIAŁA – INWESTOR AVIO POLSKA SP. Z O.O. BUDOWNICTWO OGÓLNE:
 • PROJEKT ROZBIÓRKI - DEMONTAŻU ISTNIEJĄCYCH DWUNASTU IGLIC ODGROMOWYCH IG1-IG12 ZLOKALIZOWANYCH W OBRĘBIE PARKU ZBIORNIKÓW 54 I 55 NA WYDZIALE BLENDINGU, POŁOŻONYCH NA TERENIE ZAKŁADU LOTOS OIL SP. Z O.O. ODDZIAŁ CZECHOWICE – DZIEDZICE – INWESTOR LOTOS OIL SP. Z O.O. GDAŃSK EKSPERTYZY, OPINIE:
 • OCENA TECHNICZNA ORAZ OPIS ROZBIÓRKI ZASOBNIKA - SILOSU BUTELEK 1L ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W CZĘŚCI HALI AUTOMATYCZNEGO ROZLEWU OLEJÓW BUDYNKU LINII AUTOMATYCZNEJ, POŁOŻONEGO NA TERENIE LOTOS OIL SP. Z O.O. O/CZECHOWICE-DZIEDZICE – INWESTOR LOTOS OIL SP. Z O.O. GDAŃSK
 • ANALIZA TECHNICZNA DLA MOŻLIWOŚCI ZAKOTWIENIA I USTAWIENIA PODNOŚNIKA SAMOCHODOWEGO DWUKOLUMNOWEGO TYP 2SDO-3 NA ISTNIEJĄCEJ WEWNĘTRZNEJ PODŁODZE PRZEMYSŁOWEJ HALI NR 9 W OBSZARZE OSI AM-AK/186-188, ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE ZAKŁADU FCA TYCHY POŁOŻONEGO PRZY UL. TURYŃSKIEJ 100 W TYCHACH. – INWESTOR FCA POLAND S.A.
 • ANALIZA TECHNICZNA DLA MOŻLIWOŚCI ZAKOTWIENIA I USTAWIENIA PODNOŚNIKA SAMOCHODOWEGO DWUKOLUMNOWEGO TYP SDO-2,5E NA ISTNIEJĄCEJ WEWNĘTRZNEJ PODŁODZE PRZEMYSŁOWEJ HALI NR 9 W OBSZARZE OSI AM-AK/186- 188, ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE ZAKŁADU FCA TYCHY POŁOŻONEGO PRZY UL. TURYŃSKIEJ 100 W TYCHACH – INWESTOR FCA POLAND S.A.
 • MOŻLIWOŚCI ZAKOTWIENIA ŻURAWIA SŁUPOWEGO TYPU A5 O UDŹWIGU Q=250kg FIRMY PROMAG NA ISTNIEJĄCEJ WEWNĘTRZNEJ PODŁODZE PRZEMYSŁOWEJ 7R HALI DC02 W POMIESZCZENIU L15 - PODŁOGA TYPU –H OBSZAR VALEO – INWESTOR VALEO SIEMENS eAUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O.
 • EKSPERTYZA TECHNICZNA NOŚNOŚCI KONSTRUKCJI ISTNIEJĄCEGO STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO POD KĄTEM DODATKOWEGO OBCIĄŻENIA POCHODZĄCEGO OD UMIESZCZENIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE IBiRM BOSMAL – INWESTOR INSTYTUT BADAŃ I ROZWOJU MOTORYZACJI BOSMAL SP. Z O.O.
 • EKSPERTYZA BUDOWLANA PASAŻU PIK WRAZ Z BELKAMI POD WCIĄGNIK, ZLOKALIZOWANYM NA TERENIE ZAKŁADU GRUPA KĘTY S.A. W KĘTACH. – INWESTOR GRUPA KĘTY S.A.
 • ANALIZA TECHNICZNA ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI RUSZTU STROPOWEGO DLA MOŻLIWOŚCI UŁOŻENIA BELEK W CELU PODNIESIENIA PRAS LINII NR 35 ROVENTA 800T - FRANCJA NR 2, 3 i 5 ZLOKALIZOWANYCH W HALI NR 1 TŁOCZNIA W OSI SŁUPÓW 24-28/N-S – INWESTOR MA POLSKA  S.A.
 • ANALIZA TECHNICZNA NOŚNOŚCI KONSTRUKCJI ISTNIEJĄCEGO STROPODACHU BUDYNKU SKŁADU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH POD KĄTEM DODATKOWEGO OBCIĄŻENIA POCHODZĄCEGO OD UMIESZCZENIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, ZLOKALIZOWANEGO W WILAMOWICACH PRZY UL. TOWAROWEJ 5B – INWESTOR PRYWATNY
 • ANALIZA TECHNICZNA PODWIESZENIA DLA LATOLINII TYPU SICOMAT ZLOKALIZOWANYCH W HALI NR 8- MONTAŻU POŁOŻONEJ NA TERENIE ZAKŁADU FCA POLAND - TYCHY UL. TURYŃSKA 100 – INWESTOR FCA POLAND S.A.
 • ANALIZA TECHNICZNA NOŚNOŚCI KONSTRUKCJI FRAGMENTU ISTNIEJĄCEGO STROPODACHU ŻELBETOWEGO BUDYNKU PAWILONU HANDLOWEGO POD KĄTEM DODATKOWEGO OBCIĄŻENIA POCHODZĄCEGO OD UMIESZCZENIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, ZLOKALIZOWANEGO W PISARZOWICACH PRZY UL. CHMIELNEJ 2 – INWESTOR APC SYSTEM MED SP Z O.O.
 • ANALIZA TECHNICZNA NOŚNOŚCI KONSTRUKCJI ISTNIEJĄCEGO STROPODACHU BUDYNKU PAWILONU HANDLOWEGO POD KĄTEM DODATKOWEGO OBCIĄŻENIA POCHODZĄCEGO OD UMIESZCZENIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, ZLOKALIZOWANEGO W WILAMOWICACH PRZY UL. TOWAROWEJ 5A – INWESTOR APC SYSTEM MED SP Z O.O.
 • ZESTAWIENIE OBCIĄŻENIA POCHODZĄCEGO OD PROJEKTOWANEGO PODWIESZENIA LATOLINY NAD LINIĄ SKID 2 W OBSZARZE OSI 52-68/B-C NA WĘZŁY DACHU HALI NR 1- SPAWALNI POŁOŻONEJ NA TERENIE ZAKŁADU FCA POLAND – TYCHY – INWESTOR FCA POLAND S.A.
 
 

PROJEKTOWANIE, NADZORY, KOSZTORYSOWANIE MGR INŻ. STANISŁAW KRÓLCZYK
stopka
archikkas@gmail.com