Strona
SPIS REALIZACJI ROK 2020

DOMY JEDNORODZINNE:

 • BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO DWULOKALOWEGO Z GARAŻAMI WBUDOWANYMI POŁOŻONEGO NA DZIAŁKACH NR 4142/1, 4142/2, 4142/3, UL. POD KASZTANEM 33B, 43-344 BIELSKO-BIAŁA

OBIEKTY USŁUGOWE:

 • PROJEKT BUDOWLANY NADBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU USŁUGOWEGO DLA UZYSKANIA LOKALU MIESZKALNEGO, DZIAŁKA NR 64 , 43-300 BIELSKO-BIAŁA UL. CECHOWA 12/9 – INWESTOR PRYWATNY

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE

FUNDAMENTY

 • PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY KONSTRUKCJI DLA POSADOWIENIA PRASY TRANSFEROWEJ 2500 TON W HALI NR 1 – TŁOCZNIA W OSI SŁUPÓW 64-68/O-P POŁOŻONEJ NA PARCELI NR 1019/145 ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. TURYŃSKIEJ 100 W TYCHACH - INWESTOR MA POLSKA S.A.
 • KONSTRUKCJA ZABEZPIECZENIA SIECI GAZOWEJ POŁOŻONEJ NA TERENIE ZAKŁADU GRUPA KĘTY S.A. W KĘTACH PRZY UL. KOŚCIUSZKI 111 – INWESTOR GRUPA KĘTY S.A.
 • PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY BUDOWY FUNDAMENTU POD ZBIORNIK TLENU SKROPLONEGO SCS-6100 ORAZ PAROWNICY AV24M-C POŁOŻONYCH NA TERENIE DAWNEJ KOPALNI CZECZOTT ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. KOPALNIANA 10, 43-225 WOLA NA PARCELI NR 1718/14 – INWESTOR PGG S.A. ODDZIAŁ ZAKŁAD REMONTOWO – PRODUKCYJNY
 • KONSTRUKCJA ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO ODCINKA RURY ø1400mm KANALIZACJI DESZCZOWEJ BIEGNĄCEJ POD KOMORĄ REWIZYJNĄ ZLOKALIZOWANEJ W BIELSKU – BIAŁEJ PRZY UL. KOMOROWICKIEJ – INWESTOR AQUA S.A
 • KONSTRUKCJA DLA WZMOCNIENIA ISTNIEJĄCEGO SŁUPA S-1 FUNDAMENTU PRASY TRANSFEROWEJ 2500 TON W HALI NR 1 – TŁOCZNIA W OSI SŁUPÓW 64-68/O-P POŁOŻONEJ NA PARCELI NR 1019/145 ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. TURYŃSKIEJ 100 W TYCHACH – INWESTOR MA POLSKA S.A.
 • PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA WYKONANIU REMONTU USZCZELNIENIA WRAZ Z ODWODNIENIEM ISTNIEJĄCEJ TACY ZIEMNEJ 103 ORAZ REMONTU USZCZELNIENIA ISTNIEJĄCEJ TACY 108 PARKU ZBIORNIKÓW ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE ZAKŁADU LOTOS OIL SP. Z O.O. CZECHOWICE - DZIEDZICE - INWESTOR LOTOS OIL SP. Z O.O. GDAŃSK

INNE:

 • PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI WSPORCZEJ DLA PODWIESZENIA MODYFIKACJI POMOSTÓW SAN SKID W HALI SPAWALNI OB. 1A W OBSZARZE OSI 20-76/C-K ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. TURYŃSKIEJ 100 W TYCHACH – INWESTOR FCA POLSKA S.A.
 • PROJEKT TECHNICZNY REMONTU ZBIORNIKÓW 135, 136, 151, 232, 233, 234, 235 ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE ZAKŁADU LOTOS OIL SP. Z O.O. CZECHOWICE – DZIEDZICE – INWESTOR LOTOS OIL SP. Z O.O. GDAŃSK
 • KONSTRUKCJA WSPORCZA POD CENTRALĘ WENTYLACYJNĄ O CIĘŻARZE Q=689KG ZLOKALIZOWANEJ NA DACHU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO – INWESTOR PRYWATNY
 • POMOST TECHNICZNY - ANTRESOLA DLA UZYSKANIA DODATKOWEJ POWIERZCHNI MAGAZYNOWEJ Z POSADZKĄ Z BLACHY RYFLOWANEJ ZE SCHODAMI JEDNOBIEGOWYMI ZLOKALIZOWANEJ W HALI PRODUKCYJNO – MAGAZYNOWEJ ESOX – INWESTOR ESOX-INDUSTRIAL AUTOMATION
 • PODESTU TECHNICZNEGO DACHOWY POD DWA CHILLERY WPA080 O CIĘŻARZE JEDNEGO Q=2800KG FIRMY STULZ ZLOKALIZOWANEGO NA DACHU HALI SZEDOWEJ 3A W OBSZARZE SŁUPÓW F-H/9-13, POŁOŻONEJ NA TERENIE ZAKŁADU F.C.A. POLAND BIELSKO-BIAŁA - INWESTOR AVIO POLSKA SP. Z O.O.
 • ZASKLEPIENIE OTWORÓW PO WAGACH W STROPIE BUDYNKU OLEJOWNI NR 2 NA TERENIE ZAKŁADU LOTOS OIL CZECHOWICE – DZIEDZICE – INWESTOR LOTOS OIL SP. Z O.O. GDAŃSK
 • KONSTRUKCJA WSPORCZA POD CTA NA DACHU ISTNIEJĄCEGO USŁUGOWCA POŁUDNIOWEGO HALI 3A - AVIO W OBSZARZE SŁUPÓW S-T/2-4 - INWESTOR AVIO POLSKA SP. Z O.O.
 • POMOST TECHNICZNY DLA UKŁADU FILTRACYJNEGO DLA URZĄDZENIA HADI 8 ZLOKALIZOWANEGO W HALI PRODUKCYJNEJ POŁOŻONEJ NA TERENIE ZAKŁADU ENERSYS SP. Z O.O. BIELSKO-BIAŁA - INWESTOR ENERSYS SP. Z O.O.
 • KONSTRUKCJA WSPORCZA POD AGREGAT WODY LODOWEJ FIRMY CLINT TYP CHA/K-15010-P PD Q=3570kg NA DACHU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU – INWESTOR PRYWATNY
 • KONSTRUKCJA WSPORCZA POD ZBIORNIK WODY LODOWEJ TYP 18.1000L-4K Q=1178KG ORAZ PŁYTOWY WYMIENNIK CIEPŁA TYP NT100M CDH-10 Q=652KG ZLOKALIZOWANYM W POMIESZCZENIU WYMIENNIKOWNI – INWESTOR PRYWATNY
 • KONSTRUKCJA BELKI JEZDNEJ WCIĄGNIKA Q=250KG W POMIESZCZENIU ZM KOREKCJA MATRYC POŁOŻONYM NA TERENIE ZAKŁADU GRUPA KĘTY S.A. W KĘTACH PRZY UL. KOŚCIUSZKI 111 – INWESTOR GRUPA KĘTY S.A.
 • PROJEKT ROZBIÓRKI, DEMONTAŻU ISTNIEJĄCYCH SIEDMIU IGLIC ODGROMOWYCH IG1-IG7 ZLOKALIZOWANYCH W OBRĘBIE PARKU ZBIORNIKÓW 232-251 (TACA OL2) NA WYDZIALE KONFEKCJONOWANIA OLEJÓW, POŁOŻONYCH NA TERENIE ZAKŁADU LOTOS OIL SP. Z O.O. CZECHOWICE – DZIEDZICE – INWESTOR LOTOS OIL SP. Z O.O. GDAŃSK
 • KONSTRUKCJA WSPORCZEJ POD CENTRALE WENTYLACYJNĄ WEWNĄTRZ HALI ORAZ POMOST NA DACHU HALI POD DWA URZĄDZENIA AGREGAT SKRAPLAJĄCY I KLIMATYZACJĘ, POŁOŻONE NA TERENIE ZAKŁADU "ŻYWIEC ZDRÓJ" S.A. O/ JELEŚNIA, UL. SUSKA 46 – INWESTOR „ŻYWIEC ZDRÓJ” S.A. CIĘCINA
 • KONSTRUKCJA WSPORCZEJ POD 9 KLAP ODDYMIAJĄCYCH ZLOKALIZOWANYCH W POŁACI STROPODACHU W ISTNIEJĄCEJ HALI ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW PARDI – INWESTOR PARDI SP. Z O.O.

BUDOWNICTWO OGÓLNE:

 • INWENTARYZACJA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA, DLA OKREŚLENIA KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNU OLEJÓW I WIATY POŁOŻONYCH NA TERENIE ZAKŁADU LOTOS OIL SP. Z O.O. ODDZIAŁ CZECHOWICE-DZIEDZICE – INWESTOR LOTOS OIL SP. Z O.O. GDAŃSK
 • REMONT POMIESZCZENIA JADALNI CZB. ZLOKALIZOWANEGO W BUDYNKU TECHNICZNO-SOCJALNYM POŁOŻONYM NA TERENIE ZAKŁADU LOTOS OIL SP. Z O.O. CZECHOWICE-DZIEDZICE – INWESTOR LOTOS OIL SP. Z O.O. GDAŃSK
 • SCHODY ZEWNĘTRZNE JEDNOBIEGOWE W KONSTRUKCJI STALOWEJ ZLOKALIZOWANYCH PRZY ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ OD STRONY PÓŁNOCNEJ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNÓW OLEJÓW, POŁOŻONEGO NA TERENIE ZAKŁADU LOTOS OIL SP. Z O.O. ODDZIAŁ CZECHOWICE-DZIEDZICE – INWESTOR LOTOS OIL SP. Z O.O. GDAŃSK
 • PROJEKT WYKONAWCZY WYKONANIA NADPROŻA DLA OTWORU BRAMOWEGO ZLOKALIZOWANEGO W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU HALI GŁÓWNEJ OLEJOWNI NR 2 , POŁOŻONEGO NA TERENIE ZAKŁADU LOTOS OIL SP. Z O.O. ODDZIAŁ CZECHOWICE-DZIEDZICE – INWESTOR LOTOS OIL SP. Z O.O. GDAŃSK
 • WZMOCNIENIA ISTNIEJĄCYCH STROPÓW W BUDYNKU NR 3 – SOI BIELSKO-BIAŁA – INWESTOR 4 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W GLIWICACH

EKSPERTYZY, OPINIE:

 • ANALIZA TECHNICZNA MOŻLIWOŚCI POSADOWIENIA TRZECH REGAŁÓW WINDOWYCH FIRMY WELAND NA ISTNIEJĄCEJ PODŁODZE PRZEMYSŁOWEJ W HALI 3A- OBSZAR AVIO POŁOŻONEJ NA TERENIE ZAKŁADU FCA POLSKA - BIELSKO-BIAŁA – INWESTOR AVIO POLSKA SP. Z O.O.
 • ANALIZA TECHNICZNA DLA DWÓCH PIONOWYCH ZBIORNIKÓW WALCOWYCH Z DACHEM STAŁYM NR ZB-718/F18; V1000M3 I NR ZB-719/F19; V2000M3 ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE ZAKŁADU LOTOS OIL SP. Z O.O. CZECHOWICE – DZIEDZICE – INWESTOR LOTOS OIL SP. Z O.O. GDAŃSK
 • ANALIZA TECHNICZNA OKREŚLENIA NOŚNOŚCI ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM W ISTNIEJĄCYM OBIEKCIE MAGAZYNU OPAKOWAŃ I HALI SPRĘŻAREK ZLOKALIZOWANYM NA TERENIE ZAKŁADU LOTOS OIL SP. Z O.O. ODDZIAŁ W CZECHOWICACH DZIEDZICACH – INWESTOR LOTOS OIL SP. Z O.O. GDAŃSK
 • ANALIZA TECHNICZNA OKREŚLENIA NOŚNOŚCI ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI DACHU OBIEKTU PAWILONU HANDLOWEGO POD KĄTEM MOŻLIWOŚCI DODATKOWEGO OBCIĄŻENIA POCHODZĄCEGO OD DOCIEPLENIA ZLOKALIZOWANEGO W SKOCZOWIE PRZY UL. USTROŃSKA 1 – INWESTOR HERMES PSS W SKOCZOWIE
 • ANALIZA TECHNICZNA MOŻLIWOŚCI POSADOWIENIA WOLNOSTOJĄCEGO ZBIORNIKA MAGAZYNOWEGO NA KWAS SOLNY (HCI) 35% W HALI 3A- OBSZAR AVIO POŁOŻONEJ NA TERENIE ZAKŁADU FCA POLSKA - BIELSKO-BIAŁA - INWESTOR AVIO POLSKA SP. Z O.O.
 • ANALIZA TECHNICZNA MOŻLIWOŚCI POSADOWIENIA WOLNOSTOJĄCEGO ZBIORNIKA MAGAZYNOWEGO NA WODOROTLENEK SODU (NaOH) 33% W HALI 3A- OBSZAR AVIO POŁOŻONEJ NA TERENIE ZAKŁADU FCA POLSKA - BIELSKO-BIAŁA - INWESTOR AVIO POLSKA SP. Z O.O.
 • ANALIZA TECHNICZNA MOŻLIWOŚCI POSADOWIENIA TRZECH TYPÓW REGAŁÓW PRZESUWNYCH O RÓŻNEJ MASIE NA ISTNIEJĄCEJ PODŁODZE NA GRUNCIE POMIESZCZENIA ARCHIWUM ZLOKALIZOWANEGO W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU WYDZIAŁU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W CIESZYNIE – INWESTOR STAROSTWO POWIATOWE W CIESZYNIE
 • OBLICZENIA STATYCZNE POTWIERDZAJĄCE NOŚNOŚĆ ISTNIEJĄCEGO POMOSTU TECHNICZNEGO PO PRZERÓBKACH POŁĄCZEŃ NA OBCIĄŻENIA UŻYTKOWE 2,5 kN/m2 - INWESTOR AVIO POLSKA SP. Z O.O.
 • EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ STROPU DLA TUNELU ODŻUŻLANIA ZLOKALIZOWANEGO PRZY BUDYNKU GŁÓWNYM KOTŁOWNI POŁOŻONEGO NA TERENIE ZAKŁADU FCA POLAND TYCHY - INWESTOR FENICE POLAND SP. Z O.O.
 • ANALIZA W CELU USTALENIA AKTUALNEJ KLASY ODPORNOŚCI POŻAROWEJ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU LINII AUTOMATYCZNEJ ORAZ SPRAWDZENIA KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW BUDYNKU, POŁOŻONEGO NA TERENIE ZAKŁADU LOTOS OIL SP. Z O.O. O/CZECHOWICE-DZIEDZICE – INWESTOR LOTOS OIL SP. Z O.O. GDAŃSK
 • EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU CHŁODNI WENTYLATOROWEJ OZW ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE ZAKŁADU GRUPA KĘTY S.A. W KĘTACH – INWESTOR GRUPA KĘTY S.A.
 
 

PROJEKTOWANIE, NADZORY, KOSZTORYSOWANIE MGR INŻ. STANISŁAW KRÓLCZYK
stopka
archikkas@gmail.com