Strona
SPIS REALIZACJI 2014

DOMY JEDNORODZINNE:

 • PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY ORAZ ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTN. BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Z OSADNIKIEM, ZLOKALOZOWANEGO W MAZAŃCOWICACH PRZY UL. MAZAŃCOWICE 19 – INWESTOR PRYWATNY

OBIEKTY USŁUGOWE:

 • PROJEKT KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANY BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. PIASTOWSKIEJ/ZAMOJSKIEGO DZ. NR 697/118 – INWESTOR CORTEH

OBIEKTY MIESZKALNE – WIELORODZINNE:

 • PROJEKT BUDOWLANY ROBÓT POLEGAJĄCYCH NA DOCIEPLENIU WRAZ Z KOLORYSTYKĄ ŚCIAN SZCZYTOWYCH ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. DYWIZJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ 5 W BIELSKU-BIAŁEJ, INWESTOR SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SARNI STOK”.

OBIEKTY PRZEMYSŁOWE:

 • HALE:
  • PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ HALI PRODUKCYJNO – MAGAZYNOWEJ – INWESTOR SALUTEO SP. Z O.O.
  • PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI ROZBUDOWY HALI 3ABC O CZĘŚĆ BIUROWO-PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWĄ INWESTOR AVIO POLSKA SP. Z O.O.
  • PROJEKT WYKONAWCZY FRAGMENTU KONSTRUKCJI DLA ROZBUDOWY BUDYNKU PRODUKCYJNEGO W RUDZICY DZ. NR30/9 GMINA JASIENICA –
  • MODERNIZACJA KONSTRUKCJI STALOWEJ DACHU BUDYNKU CIEPŁOWNI J.O. ZAWIERCIE OBSZAR KLUCZE-PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR
 • WIATY:
  • PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY ŚMIETNIKA DO SKŁADOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ ICH SEGREGOWANIA WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU DO JEGO OBSŁUGI W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI 65, DZ. NR 202/224 – INWESTOR SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SARNI STOK.
 • MAGAZYNY:
  • PROJEKT BUDOWLANY HALI STALOWEJ – MAGAZYNOWEJ ZLOKALIZOWANEJ W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. WAPIENNICKIEJ 4 – INWESTOR ALFA CIESZYN SP. Z O.O.

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE

 • FUNDAMENTY:
  • PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY FUNDAMENTÓW ŻELBETOWYCH POD TOR JEZDNY DLA CZYSZCZARKI KRAT NA WLOCIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO OCZYSZCZALNI BIERUŃ PRZY UL. ŚWIERCZYNIECKIEJ – INWESTOR FENICE POLAND SP. Z O.O.
  • PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY FUNDAMENTÓW ZWIĄZANYCH Z MODERNIZACJĄ INSTALACJI WODY LODOWEJ W OBIEKCIE NR 13 NA TERENIE ZAKŁADU F.A.P TYCHY – INWETOR FENICE POLAND SP. Z O.O.
  • PROJEKT WYKONAWCZY FUNDAMENTU DLA URZĄDZENIA MAZAK VTC- 800/30SR 48 W HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ NA TERENIE ZAKŁADU GRUPA KĘTY S.A
  • PROJEKT WYKONAWCZY FUNDAMENTU DLA WIEŻY CHŁODNICZEJ Z OBIEGIEM ZAMKNIĘTYM NA TERENIE ZAKŁADU FIAT AUTO POLAND BIELSKO-BIAŁA PRZY HALI NR 23
 • POMIESZCZENIA BIUROWE I MAGAZYNOWE:
  • PROJEKT TECHNICZNY KOMORY CHŁODNICZEJ DLA PRZECHOWANIA SOKÓW W ISTNIEJĄCEJ HALI MAGAZYNOWEJ ROZLEWNI NATURALNEJ WODY ŹRÓDLANEJ – INWESTOR ŻYWIEC ZDRÓJ S.A. W MIROSŁAWCU
  • PROJEKT KONSTRUKCYJNO WYKONAWCZY KONSTRUKCJI STROPU DLA POWIĘKSZENIA ZAPLECZA SOCJALNEGO DYREKCJI W BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWYM NR 2 NA TERENIE ZAKŁADU F.A.P. TYCHY PRZY UL. TURYŃSKIEJ 100
  • PROJEKT BUDOWLANY MAGAZYNU OPON W CENTRUM SPRZEDAŻY F.A.P. BIELSKO-BIAŁA PRZY UL. KATOWICKIEJ 24 WRAZ Z OPRACOWANIEM WARUNKÓW TECHNICZNYCH ODDZIELENIA POŻAROWEGO I PRZEDMIARU ROBÓT INWESTYCJI.
 • INNE:
  • PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY POMOSTU OBSŁUGI DLA ZBIORNIKÓW ‘UF’ W BUDYNKU NR 36 – NEUTRALIZATORNIA ŚCIEKÓW NA TERENIE ZAKŁADU F.A.P. B.-B. – INWESTOR FIAT AUTO POLAND S.A.
  • PROJEKT KONSTRUKCJI WYGRODZENIA STREFY INSPEKCYJNEJ - TOWER PRZY ROBOCIE SMART 5 - INWESTOR COMAU POLAND SP. Z O.O.
  • PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI EKRANU AKUSTYCZNEGO STACJI GPZ MIKUSZOWICE W BIELSKU-BIAŁEJ – INWESTOR TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
  • KONSTRUKCJA PODWIESZENIA WENTYLATORA KLIMATYZACYJNEGO W HALI NR 20 F.A.P. BIELSKO-BIAŁA – INWESTOR FIAT AUTO POLAND
  • PODPORY POD ODCIĄGI Z PIECA GERLACH W HALI COOPER STANDARD BIELSKO- BIAŁA &
  • PROJEKT KONSTRUKCJI PODWIESZENIA WCIĄGNIKA ROZŁADUNKOWEGO I ZAŁADUNKOWEGO Q=250KG W HALI 3ABC FIAT AUTO POLAND BIELSKO-BIAŁA W OSI SŁUPÓW E-D/29-33
  • ZAKOTWIENIE ŻURAWIA STACJONARNEGO SŁUPOWEGO TYP KBK I O UDŹWIGU 160 KG W POSADZCE HALI 3D NA TERENIE ZAKŁADU F.A.P. BIELSKO-BIAŁA
  • PROJEKT TECHNICZNY PODPÓR WSPORCZYCH POD KLIMATYZATOR TYP I I TYP II DLA BUDYNKU BIUROWEGO FIRMY ENERSYS W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. LESZCZYŃSKIEJ 73
  • PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI PODWIESZENIA PROJEKTOWANYCH RUR Z CHŁODZIWEM W HALI 3ABC, OBSZAR OSI: 9-13/L-R NA TERENIE F.A.P. BIELSKO-BIAŁA – INWESTOR AVIO POLSKA SP. Z O.O.
  • PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI PRZEBUDOWY STROPU KOMORY CIEPŁOWNICZEJ KS5-12 ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. SOSNKOWSKIEGO W BIELSKU- BIAŁEJ – INWESTOR THERMA SP. Z O.O.
  • PROJEKT KONSTRUKCJI PODWIESZENIA TORÓW DLA SIEDZISKA MONTERA NA LINII B W HALI MONTAŻOWEJ NR 8 F.A.P. TYCHY W OSI SŁUPÓW K-L/196-198 – INWESTOR COMAU POLAND SP. Z O.O.
  • USTAWIENIA DŹWIGNIKA SAMOCHODOWEGO 4 –KOLUMNOWEGO TYPU CONSUL 4.40 K W HALI MONTAŻOWEJ NR 8 FIAT AUTO POLAND TYCHY W OSI SŁUPÓW M-N/ 200-204.

BUDOWNICTWO OGÓLNE:

 • ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI MIESZKANIA POLEGAJĄCEJ NA PRZENIESIENIU KUCHNI DO WNĘKI POKOJU DZIENNEGO W MIESZKANIU NR 22 PRZY UL. KOZIEJ 3a/22 NA

EKSPERTYZY, OPINIE:

 • EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEJ HALI PRODUKCYJNO – MAGAZYNOWEJ ZLOKALIZOWANEJ W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. KOMOROWICKIEJ 110 – INWESTOR SALUTEO SP. Z O.O.
 • EKSPERTYZA TECHNICZNA NA POTRZEBY ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI OBIEKTU W ZAKRESIE LOKALU NR 3 – I PIETRO I LOKALU NR 10,11 – II PIETRO NA CELE USŁUGOWE W BUDYNKU POŁOŻONYM W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. 11 LISTOPADA NR 36 – INWESTOR PHU „ERITA”.
 • EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO ISTN. BUDYNKU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO W SKOCZOWIE PRZY UL. CIESZYŃSKIEJ 17 – INWESTOR PRYWATNY
 • ANALIZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA NOŚNOŚCI KONSTRUKCJI ISTNIEJĄCEGO POMOSTU TECHNOLOGICZNEGO W ZAKŁADZIE ROZLEWNI WÓD MINERALNYCH „WOMIR – SPA” SP. Z O.O. W RZENISZOWIE
 • EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA NOŚNOŚCI KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM ORAZ PIERWSZYM PIĘTREM HALI PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWEJ ZAKŁADU LIGHTNET W KĘTACH PRZY UL. FABRYCZNEJ 8D
 • ANALIZA STATYCZNA KONSTRUKCJI NA NA STANOWISKU CAP LINII D W ZWIĄZKU Z PLANOWANYM USTAWIENIEM DRUKAREK W POMIESZCZENIU BIUROWYM W HALI MONTAŻU NR.8, W OSIACH C-D/196-198 W TYCHACH – F.A.P. TYCHY
 • EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA POSADOWIENIA REGAŁU JEDNO I DWUWSPORNIKWEGO NA ISTNIEJĄCEJ POSADZCE W HALI PRODUKCYJNO- MAGAZYNOWEJ ZZPA POŁOŻONEJ NA TERENIE ZAKŁADU GRUPA KĘTY S.A. W KĘTACH PRZY UL. KOŚCIUSZKI 111.
 • ANALIZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA SPRAWDZENIA MOŻLIWOŚCI PODWIESZENIA PROJEKTOWANYCH RUR Z CHŁODZIWEM W HALI 3ABC, OBSZAR OSI 9-13/L-R – AVIO POLSKA SP. Z O.O., UL. GRAŻYŃSKIEGO 141
 • ANALIZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA NOŚNOŚCI STROPU W BUDYNKU SOCJALNO - BIUROWYM OBIEKT NR 5 W OSIACH 10-12 INSTYTUTU BADAŃ I ROZWOJU MOTORYZACJI BOSMAL W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. SARNI STOK 93 DLA LOKALIZACJI MIKROSKOPU I SPEKTROMETRU.
 • EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI WYKONANIA OTWORU DLA SCHODÓW W STROPIE NAD POMIESZCZENIEM SUTERENY ORAZ ZALECEŃ DLA WZMOCNIENIA STROPU W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM ZLOKALIZOWANYM W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. LELEWELA 9/1 – INWESTOR PRYWATNY
 • ANALIZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA NOŚNOŚCI WIELKOŚCI OBCIĄŻENIA STROPU OBJĘTEGO ARCHIWUM WRAZ Z ARANŻACJĄ USTAWIENIA REGAŁÓW W USŁUGOWCU PÓŁNOCNYM I POŁUDNIOWYM HALI 20 F.A.P. BIELSKO-BIAŁA
 • EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO MURU OPOROWEGO NA TERENIE ZAKŁADU F.A.P. BIELSKO PRZY HALI NR 23 POD KĄTEM DALSZEJ EKSPLOATACJI.
 • EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR 3453/20 W WIŚLE PRZY UL. 11 LISTOPADA 34 – INWESTOR PRYWATNY
 
 

PROJEKTOWANIE, NADZORY, KOSZTORYSOWANIE MGR INŻ. STANISŁAW KRÓLCZYK
stopka
archikkas@gmail.com