Strona
SPIS REALIZACJI ROK 2021

DOMY JEDNORODZINNE:

 • PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO I GOSPODARCZEGO JEDNO RODZINNEGO W TYCHACH – OSIEDLE „ZA BROWAREM” UL. KASZTANOWA – INWESTOR PRYWATNY

OBIEKTY USŁUGOWE:

 • PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA WYKONANIU REMONTU ISTNIEJĄCEJ WEWNĘTRZNEJ KLATKI SCHODOWEJ W CELU POPRAWY WARUNKÓW EWAKUACJI ZLOKALIZOWANEJ W ISTNIEJĄCYM OBIEKCIE NR 10 POŁOŻONYM NA TERENIE ZAKŁADU LOTOS OIL SP. Z O.O. CZECHOWICE-DZIEDZICE - INWESTOR LOTOS OIL SP. Z O.O. GDAŃSK

OBIEKTY PRZEMYSŁOWE:

  HALE:
 • PROJEKT ZAMIENNY DLA PROJEKTU TECHNICZNEGO REMONT BUDYNKU LINII AUTOMATYCZNEJ ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA WYDZIALE KONFEKCJONOWANIA OLEJÓW W LOTOS OIL SP. Z O.O. O/ CZECHOWICE – DZIEDZICE - INWESTOR LOTOS OIL SP. Z O.O. GDAŃSK

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE

 • FUNDAMENTY:
  • PROJEKT WYKONAWCZY FUNDAMENTU DLA TABLICY INFORMACYJNEJ NA ROGU ULICY ŻYWIECKIEJ ORAZ CHODKIEWICZA – INWESTOR DUET S.C.R.
  • PROJEKT TECHNICZNY POSADOWIENIA FUNDAMENTU PREFABRYKOWANEGO STACJI TRANSFORMATOROWEJ I FUNDAMENTU DLA POSADOWIENIA STACJI ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE, ZAKŁADU FCA POLAND S.A. – TYCHY, PRZY UL. TURYŃSKIEJ 100 – INWESTOR FCA POLAND S.A.
 • POMIESZCZENIA BIUROWE I MAGAZYNOWE:
  • PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI PRZEGRODY WYDZIELAJĄCEJ POWIERZCHNIĘ DLA POMIESZCZENIA ODPADÓW ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W ISTNIEJĄCEJ HALI MAGAZYNOWEJ POŁOŻONEJ NA TERENIE ZAKŁADU LOTOS OIL SP. Z O.O. O/CZECHOWICE-DZIEDZICE - INWESTOR LOTOS OIL SP. Z O.O. GDAŃSK
  • PROJEKTY WYKONAWCZE DOSTOSOWANIA MIEJSC MAGAZYNOWANIA ODPADÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE ZAKŁADU LOTOS OIL SP. Z O.O. CZECHOWICE- DZIEDZICE - INWESTOR LOTOS OIL SP. Z O.O. GDAŃSK

INNE:

 • PROJEKTU WYKONAWCZY PODWIESZENIA BELKI JEZDNEJ WCIĄGNIKA RĘCZNEGO O UDŹWIGU Q=500KG DO ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI STROPU PODWIESZONEGO HALI – INWESTOR „ŻYWIEC ZDRÓJ” S.A.
 • PROJEKT TECHNICZNY BALUSTRAD SCHODÓW I RAMPY BUDYNKU HALI RĘCZNEGO ROZLEWU ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE ZAKŁADU LOTOS OIL SP. Z O.O. O/ CZECHOWICE – DZIEDZICE – INWESTOR LOTOS OIL SP. Z O.O.
 • PROJEKT WYKONAWCZY PODŁĄCZENIA INSTALACJI OLEJOWEJ OD ZBIORNIKA NR 235 DO KOLEKTORA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W BUDYNKU LINII AUTOMATYCZNEJ W CZĘŚCI HALI AUTOMATYCZNEGO ROZLEWU OLEJÓW, POŁOŻONEGO NA TERENIE ZAKŁADU LOTOS OIL SP. Z O.O. CZECHOWICE-DZIEDZICE – INWESTOR LOTOS OIL SP. Z O.O.
 • PROJEKT WYKONAWCZY ROZPROWADZENIA RUROCIĄGÓW TŁOCZNYCH Z KOLEKTORA DO ISTNIEJĄCYCH LINII NALEWCZYCH (3SZT.), ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W CZĘŚCI HALOWEJ AUTOMATYCZNEGO ROZLEWÓW OLEJÓW W BUDYNKU LINII AUTOMATYCZNEJ, POŁOŻONEGO NA TERENIE ZAKŁADU LOTOS OIL SP. Z O.O. CZECHOWICE-DZIEDZICE – INWESTOR LOTOS OIL SP. Z O.O.
 • PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI TRAWERSY O UDŹWIGU MAX. 60 TON ORAZ PRZEDŁUŻEK O UDŹWIGU 12,5 TON – INWESTOR ESOX AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA
 • PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD CENTRALE WENTYLACYJNĄ WEWNĄTRZ HALI PRODUKCYJNEJ, POŁOŻONEJ NA TERENIE ZAKŁADU "ŻYWIEC ZDRÓJ" S.A. O/ JELEŚNIA, UL. SUSKA 46 – INWESTOR „ŻYWIEC ZDRÓJ” S.A.
 • PROJEKT WYKONAWCZY POMOSTU TECHNICZNEGO DLA UKŁADÓW FILTRACYJNYCH DLA URZĄDZEŃ HADI ZLOKALIZOWANEGO W HALI PRODUKCYJNEJ POŁOŻONEJ NA TERENIE ZAKŁADU ENERSYS SP. Z O.O. BIELSKO-BIAŁA – INWESTOR ENERSYS SP. Z O.O.
 • PROJEKT WYKONAWCZY ZABUDOWY OTWORU MONTAŻOWEGO W ISTNIEJĄCEJ ŚCIANIE ANTRESOLI TECHNICZNEJ ZLOKALIZOWANEJ WEWNĄTRZ HALI NR 41 MARELLI, POŁOŻONEJ NA TERENIE ZAKŁADU FCA POLSKA - BIELSKO – BIAŁA – INWESTOR MARELLI BIELSKO-BIAŁA POLAND SP. Z O.O.
 • PROJEKT WYKONAWCZY PODWIESZENIA BELKI JEZDNEJ TORU WCIĄGNIKA ELEKTRYCZNEGO O UDŹWIGU Q=500KG ZLOKALIZOWANEGO W POMIESZCZENIU WARSZTATU UTRZYMANIA RUCHU SWW-31, ZAKŁADU WLEWAKÓW POŁOŻONYM NA TERENIE GRUPY KĘTY – INWESTOR GRUPA KĘTY S.A.
 • PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI WSPORCZEJ DLA MOŻLIWOŚCI MONTAŻU SYSTEMU ASEKURACJI NA ISTNIEJĄCYM STANOWISKU NALEWAKA CYSTERN SAMOCHODOWYCH OL1 ZLOKALIZOWANYM NA TERENIE ZAKŁADU LOTOS OIL SP. Z O.O. CZECHOWICE-DZIEDZICE – INWESTOR LOTOS OIL SP. Z O.O. GDAŃSK
 • PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI ISTN. PODKONSTRUKCJI ŁOŻA ZBIORNIKA ORAZ POMOSTÓW OBSŁUGOWYCH W CELU MOŻLIWOŚCI MONTAŻU NOWEGO ZBIORNIKA HCL TYPU ZH-32,0/24 FIRMY TROKOTEX POŁOŻONEGO NA OBIEKCIE MAGAZYNU CHEMIKALIÓW, ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE ZAKŁADU GRUPA KĘTY S.A. W KĘTACH – INWESTOR GRUPA KĘTY S.A.
 • PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJI PODWIESZENIA PROJEKTOWANEJ SUWNICY EHB Q=250KG FIRMY ABUS W POLU C-D/29-33 W HALI 3ABC FCA BIELSKO-BIAŁA – OBSZAR ELECTROPOLI – INWESTOR ELECTROPOLI POLAND SP. Z O.O.

BUDOWNICTWO OGÓLNE:

 • PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI WZMOCNIENIA ISTNIEJĄCEGO STROPU WSPORNIKOWEGO STAREJ MASZYNOWNI DŹWIGU W POZIOMIE TRZECIEGO PIĘTRA ZLOKALIZOWANEGO W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU USŁUGOWO – BIUROWYM NR 2 – INWESTOR PRYWATNY
 • PROJEKT WYKONAWCZY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH JEDNOBIEGOWYCH W KONSTRUKCJI STALOWEJ ZLOKALIZOWANYCH PRZY ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ OD STRONY POŁUDNIOWO - WSCHODNIEJ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SOCJALNO - BIUROWEGO, POŁOŻONEGO NA TERENIE ZAKŁADU LOTOS OIL SP. Z O.O. ODDZIAŁ CZECHOWICE-DZIEDZICE – INWESTOR LOTOS OIL SP. Z O.O. GDAŃSK
 • PROJEKT TECHNICZNY REMONTU ISTNIEJĄCYCH SCHODÓW KOMUNIKACYJNYCH PROWADZĄCYCH NA PODEST OBSŁUGOWY ZBIORNIKÓW 246, 247, 251, 236, 232 ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE ZAKŁADU LOTOS OIL SP. Z O.O. CZECHOWICE- DZIEDZICE – INWESTOR LOTOS OIL SP. Z O.O. GDAŃSK

EKSPERTYZY, OPINIE:

 • ANALIZA TECHNICZNA SPRAWDZENIA MOŻLIWOŚCI USTAWIENIA DWÓCH URZĄDZEŃ FILTRACYJNYCH DONALDSON O CIĘŻARZE KAŻDEGO 2401KG, NA ISTNIEJĄCYM STROPIE ANTRESOLI TECHNICZNEJ W POLU OSI NR 7-8/C-D, ZLOKALIZOWANEJ WEWNĄTRZ HALI NR 41 MAGNETI MARELLI ORAZ PROJEKT BELKI MONTAŻOWEJ DLA WCIĄGARKI 1T NA CZAS MONTAŻU URZĄDZEŃ, POŁOŻONEJ NA TERENIE ZAKŁADU FCA POLSKA - BIELSKO – BIAŁA – INWESTOR MARELLI BIELSKO-BIAŁA POLAND SP. Z O.O.
 • ANALIZA W CELU USTALENIA AKTUALNEJ KLASY ODPORNOŚCI POŻAROWEJ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU LINII AUTOMATYCZNEJ ORAZ SPRAWDZENIA KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW BUDYNKU, POŁOŻONEGO NA TERENIE ZAKŁADU LOTOS OIL SP. Z O.O. O/CZECHOWICE-DZIEDZICE – INWESTOR LOTOS OIL SP. Z O.O
 • WYKONANIE ZESTAWIENIA OBCIĄŻEŃ POCHODZĄCYCH OD PROJEKTOWANEGO PODWIESZENIA SAN-SKID W OBSZARZE OSI 36-40/D-H – INWESTOR P.P.H.U. „EWIMAR”
 • ANALIZA TECHNICZNA – OPINIA MOŻLIWOŚCI ZAKOTWIENIA MANIPULATORA DALMEC O NUMERZE SERYJNYM 1242146 NA ISTNIEJĄCEJ WEWNĘTRZNEJ PODŁODZE PRZEMYSŁOWEJ 7R HALI DC02 – PODŁOGA TYPU –B WRAZ Z PODANIEM DOBORU TYPU KOTEW MONTAŻOWYCH, OBSZAR VALEO – INWESTOR VALEO SIEMENS eAUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O.
 • ANALIZA TECHNICZNA WERYFIKACJI OBCIĄŻEŃ FRAGMENTU DACHU HALI NR 1 - SPAWALNIA W OBSZARZE OSI 36-40/G-E, POŁOŻONEJ NA ZAKŁADZIE FCA POLAND – TYCHY
 • ANALIZA TECHNICZNA MOŻLIWOŚCI USTAWIENIA DŹWIGU SAMOCHODOWEGO NA ISTNIEJĄCYM STROPIE KANAŁU CIEKU WODNEGO MŁYNÓWKA ZLOKALIZOWANEGO NA ZAKŁADZIE  ENERGETYKA CIESZYŃSKA POŁOŻONEJ W 43-400 CIESZYN, PRZY UL. MOSTOWEJ 2 – INWESTOR ZAKŁAD ENERGETYKA CIESZYŃSKA
 • ANALIZA TECHNICZNA MOŻLIWOŚCI USUNIĘCIA ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW STALOWYCH ZAMONTOWANYCH NA ELEWACJI WSCHODNIEJ HALI ODLEWNI POŁOŻONEJ NA TERENIE ZAKŁADU GRUPA KĘTY S.A. W KĘTACH – INWESTOR GRUPA KĘTY S.A.
 • OBLICZANIA SPRAWDZAJĄCE KONSTRUKCJE WSPORCZĄ, STRUKTUR PORTALOWYCH DLA MODERNIZOWANYCH PODAJNIKÓW SEPARACJI WIÓRÓW ZLOKALIZOWANYCH W ZAKŁADZIE OPEL TYCHY W HALI T10 - INWESTOR OPEL MANUFACTORING POLAND SP. Z O.O.
 • ANALIZA TECHNICZNA MOŻLIWOŚCI WPROWADZENIA PODCIŚNIENIA 500mbar W ISTNIEJĄCYM SILOSIE V=16M3 PYŁU OŁOWIOWEGO ZLOKALIZOWANEGO W HALI PRODUKCYJNEJ POŁOŻONEJ NA TERENIE ZAKŁADU ENERSYS SP. Z O.O. BIELSKO- BIAŁA – INWESTOR ENERSYS SP. Z O.O.
 • EKSPERTYZA TECHNICZNA WYTRZYMAŁOŚCI KONSTRUKCJI WSPORCZEJ STALOWEJ WRAZ Z FUNDAMENTEM ZBIORNIKÓW MAGAZYNU CHEMIKALIÓW POŁOŻONEJ NA TERENIE ZAKŁADU GRUPA KĘTY S.A. W KĘTACH – INWESTOR GRUPA KĘTY S.A.
 • ANALIZA TECHNICZNA NOŚNOŚCI ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI DACHU OBIEKTU BUDYNKU LINII AUTOMATYCZNEJ NAD CZĘŚCIĄ HALI AUTOMATYCZNEGO ROZLEWU OLEJÓW POD KĄTEM MOŻLIWOŚCI DODATKOWEGO OBCIĄŻENIA POCHODZĄCEGO OD WYMIANY PŁYT WARSTWOWYCH ORAZ OBOWIĄZUJĄCEJ NOWEJ NORMY ŚNIEGOWEJ, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA WYDZIALE KONFEKCJONOWANIA OLEJÓW W LOTOS OIL SP. Z O.O. O/ CZECHOWICE – DZIEDZICE – INWESTOR LOTOS OIL SP. Z O.O. GDAŃSK
 • ANALIZA TECHNICZNA – OPINIA MOŻLIWOŚCI ZAKOTWIENIA ŻURAWIA SŁUPOWEGO TYPU A5 O UDŹWIGU Q=250kg FIRMY PROMAG NA ISTNIEJĄCEJ WEWNĘTRZNEJ PODŁODZE PRZEMYSŁOWEJ 7R HALI DC02 W POMIESZCZENIU L15 - PODŁOGA TYPU –G OBSZAR VALEO – INWESTOR VALEO SIEMENS eAUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O.
 • ANALIZA TECHNICZNA SPRAWDZENIA NOŚNOŚCI ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI DACHU BUDYNKU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW POD KĄTEM POWSTAŁEGO DODATKOWEGO OBCIĄŻENIA POCHODZĄCEGO OD WYMIANY OCIEPLENIA ORAZ OBOWIĄZUJĄCEJ NOWEJ NORMY ŚNIEGOWEJ, ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE GRUPY KĘTY S.A. W KĘTACH – INWESTOR GRUPA KĘTY S.A.
 
 

PROJEKTOWANIE, NADZORY, KOSZTORYSOWANIE MGR INŻ. STANISŁAW KRÓLCZYK
stopka
archikkas@gmail.com