Strona
SPIS REALIZACJI 2017

OBIEKTY USŁUGOWE:

 • PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU BIUROWO-USŁUGOWEGO POLEGAJĄCEGO NA DOBUDOWIE KLATKI SCHODOWEJ I BUDOWIE SZYBU WINDOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ, PRZY UL. KOMOROWICKIEJ – INWESTOR EKOWENT SP. J.
 • PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY BUDOWY OSSUARIUM I DWÓCH ŚCIAN KOLUMBARIUM ORAZ PRZEBUDOWY ALEJEK NA CMENTARZACH KOMUNALNYCH W BIELSKU – BIAŁEJ - INWESTOR MIASTO BIELSKO-BIAŁA, URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ, PLAC RATUSZOWY 1
 • OPINIA TECHNICZNA MOŻLIWOŚCI WYMIANY ŚWIETLIKÓW DACHOWYCH W HALI NOWEJ SZLIFIERNI ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE ZAKŁADU TEKSID IRON POLAND W SKOCZOWIE - TEKSID IRON POLAND SP. Z O.O. UL. CIĘŻAROWA 49, 43-430 SKOCZÓW

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE

 • FUNDAMENTY
  • PROJEKT WYKONAWCZY FUNDAMENTU POD PRASĘ LZK 1600 W HALI PRODUKCYJNEJ NA TERENIE ZAKŁADU BELOS-PLP S.A. W BIELSKU – BIAŁEJ UL. GEN. J. KUSTRONIA –INWESTOR BELOS – PLP S.A.
  • PROJEKT WYKONAWCZY FUNDAMENTU POD PRZENOSZONĄ SUWNICE 3,2T DO OBSŁUGI TOKARKI Z OBIEKTU NR 1 DO OBIEKTU NR 9B ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE ZAKŁADU FCA POLAND TYCHY – INWESTOR DELFO POLSKA S.A. TECHNOLOGIA
  • KONSTRUKCJI FUNDAMENTÓW DLA ZESPOŁU WODZARKI ZLOKALIZOWANEJ W I PRZY HALI NR 17 NA TERENIE ZAKŁADU FCA POLAND W TYCHACH – INWESTOR DELFO POLSKA S.A.
  • PROJEKT TECHNICZNY OBNIŻENIA KOMORY WYLOTU OCZYSZCZONYCH ŚCIEKÓW DO POZIOMU PARKINGU – INWESTOR RTI POLAND, UL. ŚWIERCZYNIECKA 12
  • KONSTRUKCJI KOMORY ŻELBETOWEJ POMIARÓW ŚCIEKÓW PRZY UL. NAD POTOKIEM W BIELSKU – BIAŁEJ - INWESTOR AQUA S.A., UL. 1 MAJA 23, 43-300 BIELSKO-BIAŁA
 • POMIESZCZENIA BIUROWE I MAGAZYNOWE:
  • PROJEKT WYKONAWCZY PRZEGRODY WYDZIELAJĄCEJ POWIERZCHNIĘ HALI 9B PRZEZNACZONĄ DLA FIRMY COMAU, ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE ZAKŁADU FCA TYCHY – INWESTOR DP METAL PROCESSING SP. Z O.O.
  • PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA FUNKCJONALNEGO POMIESZCZEŃ HIGIENICZNOSANITARNYCH W TYM SZATNI MĘSKIEJ PODSTAWOWEJ Z UMYWALNIĄ I NATRYSKAMI DLA PROWADZONEGO REMONTU W USŁUGOWCU PÓŁNOCNYM HALI 3ABC – INWESTOR AVIO POLSKA SP. Z O.O.
  • PROJEKT TECHNICZNY ODDZIELENIA POŻAROWEGO MAGAZYNU ZLOKALIZOWANEGO W USŁUGOWCU NR 7 W POLU O-U/156-160 POŁOŻONEGO NA TERENIE ZAKŁADU FCA POLAND NA PARCELI NR 851/20 PRZY UL. TURYŃSKIEJ 100 W TYCHACH – INWESTOR DELFO POLSKA S.A. TECHNOLOGIA

INNE:

 • KARTA TECHNICZNE STOŁÓW ROBOCZYCH DLA STANOWISKA PRACY DLA ZAKŁADU AVIO POLSKA ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE ZAKŁADU FCA BIELSKO-BIAŁA UL. GRAŻYŃSKIEGO 141
 • PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD ZBIORNIK ZEWNĘTRZNY WODY CHŁODZĄCEJ CIĘŻAR G=2160KG O POJEMNOŚCI V=1,5M3 INWESTOR TRW STEERING SYSTEMS POLAND SP. Z O.O. 43-300 BIELSKO-BIAŁA, UL. KONWOJOWA
 • PROJEKT WYKONAWCZY POMOSTU WSPORNIKOWEGO POD WENTYLATOR G=67,5KG - COOPER STANDARD AUTOMOTIVE POLSKA SP. Z O.O. UL. PIEKARSKA 77, 43-300 BIELSKO-BIAŁA
 • ANALIZA TECHNICZNA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ISTNIEJĄCEGO POMOSTU STANOWISKA NAPEŁNIANIA PŁYNEM HAMULCOWYM „PARAFLU” I HFO 1234YF, ZLOKALIZOWANEGO W HALI NR 8 W OSI SŁUPÓW R-Q/166-168, POŁOŻONEJ NA TERNIE ZAKŁADU FCA POLAND TYCHY – INWESTOR FCA POLAND SP. Z O.O.
 • PROJEKT REMONTU USZKODZONEGO SŁUPA RYGLOWEGO W HALI NR 41, OŚ B/1, POŁOŻONEJ NA TERENIE FCA POLAND BIELSKO-BIAŁA, UL. GRAŻYŃSKIEGO 141 – INWESTOR MAGNETI MARELLI SUSPENSION SYSTEMS BIELSKO SP. Z O.O.
 • PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI ZBIORNIKA ŻELBETOWEGO DLA MODERNIZOWANEGO ZBIORNIKA POZIOMEGO – STALOWEGO NR 138, ZLOKALIZOWANEGO W HALI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW – INWESTOR TEKSID IRON POLAND SP. Z O.O.
 • PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY POMOSTU PRZENOŚNIKÓW W HALI 3D W OSI 9/H-IJ, ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE ZAKŁADU FCA POLAND BIELSKO – BIAŁA FCA BIELSKO-BIAŁA – INWESTOR FCA POLAND SP. Z O.O.
 • PROJEKT WYKONAWCZY ZAŚLEPIENIA ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW PO WINDACH TECHNOLOGICZNYCH W ISTNIEJĄCYM POMOŚCIE PRZENOŚNIKÓW W HALI 3D W OSIACH 5/F I 5/IJ, ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE ZAKŁADU FCA POLAND BIELSKO – BIAŁA – INWESTOR FCA POLAND SP. Z O.O.
 • PROJEKT WYKONAWCZY WYCIĘCIA FRAGMENTU RUSZTU GŁÓWNEGO DACHU PRZEZ WPROWADZENIE RUSZTU ZASTĘPCZEGO, CELEM UMOŻLIWIENIA MONTAŻU PRZENOŚNIKA JEZDNEGO ORAZ RUR INSTALACJI DESZCZOWEJ ZLOKALIZOWANEJ W HALI 3D W POLU OSI P-R/21-25 NA TERENIE ZAKŁADU FCA BIELSKO-BIAŁA – INWESTOR FCA POLAND SP. Z O.O.
 • PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KOMORY TRANSFORMATOROWEJ NA HALI TŁOCZNI W OSI SŁUPÓW 68-70/U DLA TRANSFORMATORA TYP TZAM 2500/15/0.4 ZASILAJĄCEGO LINIĘ PRASY HOT FORMING ZLOKALIZOWANA NA TERENIE ZAKŁADU FCA POLAND TYCHY – INWESTOR DP METAL PROCESSING SP. Z O.O.
 • PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BUDOWY LINII TŁOCZENIA NA GORĄCO DETALI Z BLACHY STALOWEJ (LINIA HOT FORMING) NA PARCELI NR 827/145 POŁOŻONEJ PRZY UL. TURYŃSKIEJ 100 W TYCHACH – INWESTOR DP METAL PROCESSING SP. Z O.O.
 • PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD CENTRALE WENTYLACYJNE DLA HALI PAKOWANIA PRODUKTÓW NA TERENIE ZAKŁADU „ŻYWIEC ZDRÓJ” S.A. W JELEŚNI, UL. SUSKA 46 – INWESTOR „ŻYWIEC ZDRÓJ” S.A.
 • PROJEKT WYKONAWCZY POMOSTU TECHNICZNEGO NAD ISTNIEJĄCYM BOKSEM W HALI 3ABC W OSI 11-13/H-J, ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE ZAKŁADU FCA POLAND BIELSKO – BIAŁA – INWESTOR AVIO POLSKA SP. Z O.O.
 • REGAŁ PRZYŚCIENNY JEDNOWSPORNIKOWY, MAGAZYNOWY, DŁUŻYCOWY DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO – INWESTOR AVIO POLSKA SP. Z O.O.
 • PROJEKT REMONTU DLA ZBIORNIKA NR 431 WRAZ Z POMOSTEM OBSŁUGOWYM I DRABINĄ KABŁĄKOWĄ, ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE ZAKŁADU LOTOS OIL SP. Z O.O. CZECHOWICE – DZIEDZICE – INWESTOR LOTOS OIL SP. Z O.O.
 • PROJEKT REMONYU KONSTRUKCJI DACHU MAGAZYNU OLEJÓW ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE ZAKŁADU LOTOS OIL. SP. Z O.O. CZECHOWICE – DZIEDZICE – INWESTOR LOTOS OIL SP. Z O.O.
 • PROJEKT REMONTU DLA ZBIORNIKA NR 147 WRAZ Z POMOSTEM OBSŁUGOWYM I DRABINĄ KABŁĄKOWĄ, ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE ZAKŁADU LOTOS OIL SP. Z O.O. CZECHOWICE – DZIEDZICE – INWESTOR LOTOS OIL SP. Z O.O.
 • PROJEKT REMONTU DLA ISTNIEJĄCYCH PODPÓR ZEWNĘTRZNYCH OGRZEWANIA PAROWEGO PRZY MAGAZYNIE WIATA NA TERENIE ZAKŁADU LOTOS OIL SP. Z O.O. CZECHOWICE – DZIEDZICE – INWESTOR LOTOS OIL SP. Z O.O.
 • PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI POMPOWNI WODY OBIEGOWEJ W ZAKRESIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH NA TERENIE ZAKŁADU NEMAK POLAND W BIELSKU – BIAŁEJ – INWESTOR FENICE POLAND SP. Z O.O.

BUDOWNICTWO OGÓLNE:

 • PROJEKT WYKONAWCZY PRZEGRODY WYDZIELAJĄCEJ POWIERZCHNIĘ HALI 9B PRZEZNACZONĄ DLA FIRMY COMAU, ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE ZAKŁADU FCA TYCHY – INWESTOR DP METAL PROCESSING SP. Z O.O.
 • PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI ZMIANY KONSTRUKCJI DACHU /CZĘŚCI STROPODACHU/ NAD CZĘŚCIĄ BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO NA TARAS W BIELSKU - BIAŁEJ, PRZY UL. ZAJAZDOWEJ 4, NA DZIAŁCE NR 856/15, OBRĘB KAMIENICA, JED. EW. BIELSKO – BIAŁA – INWESTOR PRYWATNY
 • PROJEKT BUDOWLANY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH PRZEJŚCIOWYCH PRZY USŁUGOWCU PÓŁNOCNYM HALI 20 ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE ZAKŁADU FCA POLAND BIELSKO – BIAŁA – INWESTOR FCA POLAND SP. Z O.O.
 • PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI OBUDOWY WEJŚCIA DLA TYPOWEGO PORTALU FIAT ENTRANCE PORTAL ZLOKALIZOWANEGO W OSI 2/J W CENTRUM SPRZEDAŻY PRZY UL. KATOWICKIEJ 24 W BIELSKU – BIAŁEJ – INWESTOR FCA POLAND SP. Z O.O.

EKSPERTYZY, OPINIE:

 • EKSPERTYZA BUDOWLANA BUDYNKÓW TJ. TURBINOWNIA, ROZDZIELNIA RGT I ROZDZIELNIA PARY PO POŻARZE SĄSIEDNICH OBIEKTÓW OD STRONY WSCHODNIEJ POD KĄTEM DALSZEGO ICH UŻYTKOWANIA, ZLOKALOIZACJA CIEPŁOWNIA J.O. ZAWIERCIE OBSZAR KLUCZE UL. OSADA 4A 32-310 KLUCZE – INWESTOR FENICE POLAND SP. Z O.O.
 • EKSPERTYZA TECHNICZNA KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ CHŁODNI WENTYLATOROWEJ ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE ZAKŁADU GRUPA KĘTY S.A. W KĘTACH – INWESTOR GRUPA KĘTY S.A. – SEGMENT WYROBÓW WYCISKANYCH
 • ANALIZA TECHNICZNA AKTUALIZACJI OBCIĄŻEŃ WĘZŁÓW KONSTRUKCJI NOŚNEJ DACHU HALI SZEDOWEJ 3D FCA POWERTRAIN POLAND W BIELSKU-BIAŁEJ – INWESTOR FCA POLAND S.A.
 • EKSPERTYZA TECHNICZNA – OPINIA NA POTRZEBY ZMIANY POKRYCIA FRAGMENTU ISTNIEJĄCEGO DACHU NA BUDYNKU NR 7 W RYNKU URZĘDU GMINY W KĘTACH – INWESTOR URZĄD GMINY KĘTY
 • ANALIZA TECHNICZNA OBCIĄŻEŃ DACHU HALI SZEDOWEJ 3D OD MODERNIZOWANYCH PRZENOŚNIKÓW WRAZ Z NOŚNOŚCIĄ KONSTRUKCJI ISTNIEJĄCEGO POMOSTU W OBSZARZE SŁUPÓW 5-13/C-J ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE ZAKŁADU FCA POLAND BIELSKO-BIAŁA – INWESTOR FCA POLAND S.A.
 • ANALIZA TECHNICZNA OBCIĄŻEŃ DACHU HALI SZEDOWEJ 3D OD PROJEKTOWANYCH SZYNOPRZEWODÓW W OBSZARZE SŁUPÓW 1-9/A-H – FAZA ‘I’ i ‘II’ – INWESTOR FCA POLAND S.A.
 • OPINIA TECHNICZNA OCENY STANU TECHNICZNEGO I MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z MASZTU STALOWEGO, POŁOŻONEGO PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 5 W CIESZYNIE – INWESTOR STAROSTWO POWIATOWE W CIESZYNIE
 • ANALIZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA SPRAWDZENIA MOŻLIWOŚCI PODWIESZENIA DODATKOWYCH RUR Z CHŁODZIWEM W HALI 3ABC, OBSZAR OSI: 5-13/L-R – INWESTOR AVIO POLSKA SP. Z O.O.
 
 

PROJEKTOWANIE, NADZORY, KOSZTORYSOWANIE MGR INŻ. STANISŁAW KRÓLCZYK
stopka
archikkas@gmail.com