Strona
SPIS REALIZACJI ROK 2019

DOMY JEDNORODZINNE:

 • PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO DWULOKALOWEGO Z GARAŻAMI WBUDOWANYMI POŁOŻONEGO PRZY UL. POD KASZTANEM, 43-344 BIELSKO - BIAŁA - INWESTOR PRYWATNY

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE

FUNDAMENTY

 • PROJEKT WYKONAWCZY FUNDAMENTU POD PRASĘ TYPU BALCONI 800T W OSI SŁUPÓW 14-16/J-K W HALI NR 101 ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE ZAKŁADU MA POLSKA S.A. ODZIAŁ KIELCE - INWESTOR MA POLSKA S.A.
 • PROJEKT WYKONAWCZY FUNDAMENTÓW MASZYN ORAZ GNIAZDA PRASY DD560, HF400 i H-800 W HALI NR 1 – HALI MŁOTÓW ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE ZAKŁADU KUŹNIA POLSKA S.A. W SKOCZOWIE PRZY UL. GÓRECKIEJ 32 – INWESTOR KUŹNIA POLSKA S.A.
 • PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY BUDOWY FUNDAMENTU POD ZBIORNIK CIEKŁEGO AZOTU VT21/37 LUB VT31/37 POŁOŻONEGO OD STRONY POŁUDNIOWO – ZACHODNIEJ HALI NR 1 – TŁOCZNIA, ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE FCA TYCHY PRZY UL. TURYŃSKIEJ 100, NA PARCELI NR 827/145 – INWESTOR MA POLSKA S.A.
 • PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA WYKONANIU FUNDAMENTU POD PRASĘ TRANSFEROWĄ 2500 TON DO TŁOCZENIA ELEMENTÓW KAROSERII SAMOCHODOWYCH W HALI NR 1 POŁOŻONEJ NA PARCELI NR 1019/145 ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. TURYŃSKIEJ 100 W TYCHACH – INWESTOR MA POLSKA S.A.
 • PROJEKT REMONTU DNA OSADNIKA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH NA TERENIE ZAKŁADU TEKSID IRON W SKOCZOWIE, UL. CIĘŻAROWA 49 – INWESTOR FENICE POLAND SP. Z O.O.
 • PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA WYKONANIU FUNDAMENTU DO LINII CIĘCIA BLACH W HALI NR 1 POŁOŻONEJ NA PARCELI NR 1019/145 ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. TURYŃSKIEJ 100 W TYCHACH – INWESTOR DP METAL PROCESSING SP. Z O.O.

INNE:

 • KONSTRUKCJI WYCIĘCIA OTWORU W ISTNIEJĄCYM STROPIE PREFABRYKOWANYM W HALI PRODUKCYJNEJ FIRMY EKO EXPORT, UL. STRAŻACKA 81 – INWESTOR EKO EXPORT S.A.
 • PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY KONSTRUKCJA WSPORCZA POD CHILLER WPA070 O CIĘŻARZE Q=2435,9KG FIRMY STULZ ZLOKALIZOWANEJ OD STRONY PÓŁNOCNEJ PRZY BUDYNKU PRZYGOTOWANIA CHŁODZIWA POŁOŻONEGO NA TERENIE ZAKŁADU FCA POLSKA BIELSKO-BIAŁA – INWESTOR AVIO POLSKA SP. Z O.O.
 • PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJI PRZENIESIENIA ISTNIEJĄCYCH DWÓCH SUWNIC MYJEK Z HALI 3D DO HALI NR 2 ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE ZAKŁADU FCA POLAND BIELSKO-BIAŁA – INWESTOR ITAL-MET GROUP SP. Z O.O.
 • PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI DLA PODWIESZENIA PROJEKTOWANYCH RUR Z CHŁODZIWEM W HALI 3A, OBSZAR OSI 5-17/C-L – INWESTOR AVIO POLSKA SP. Z O.O.
 • PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD TRZY CENTRALE WENTYLACYJNE W HALI ORAZ JEDEN POMOST NA DACHU HALI POD TRZY CHŁODNIE WENTYLATOROWE, ZLOKALIZOWANE NA ZAKŁADZIE "ŻYWIEC ZDRÓJ" S.A. O/ JELEŚNIA, UL. SUSKA 46 - INWESTOR „ŻYWIEC ZDRÓJ” S.A. CIĘCIANA UL. ŚW. KATARZYNY 187, 34-350 WĘGIERSKA GÓRKA
 • PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY BUDOWY KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD AGREGAT CHŁODNICZY CHILLER WPA070 O CIĘŻARZE Q=2,5T, ZLOKALIZOWANEJ OD STRONY PÓŁNOCNEJ PRZY BUDYNKU PRZYGOTOWANIA CHŁODZIWA POŁOŻONEGO NA TERENIE ZAKŁADU FCA POLSKA BIELSKO-BIAŁA – INWESTOR AVIO POLSKA SP. Z O.O.
 • PROJEKT WYKONAWCZY POMOSTU TECHNICZNEGO POD URZĄDZENIE DO ODZYSKU CIEPŁA Z ASPIROFILTR BS-5 W HALI 3D W OBSZARZE SŁUPÓW 13-17/F-G – INWESTOR FCA POWERTRAIN POLAND SP. Z O.O.
 • PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY BUDOWY FUNDAMENTU POD ZBIORNIK TLENU SKROPLONEGO SCS-6100 ORAZ PAROWNICY AV24M-C POŁOŻONYCH NA TERENIE DAWNEJ KOPALNI CZECZOTT ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. KOPALNIANA 10, 43-225 WOLA NA PARCELI NR 1718/14 – INWESTOR PGG S.A. ODDZIAŁ ZAKŁAD REMONTOWO – PRODUKCYJNY, UL. GRANITOWA 132, 43-155 BIERUŃ
 • PROJEKTY TECHNICZNY BALUSTRADY RAMPY BUDYNKU LINII AUTOMATYCZNEJ, BALUSTRAD SCHODÓW DO TACY 103, STOPNI PRZY ZBIORNIKU NR 204, 205, POMOSTÓW ROBOCZYCH NA ZBIORNIKACH 130, 131, 421, 251,; ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE ZAKŁADU LOTOS OIL SP. Z O.O. O/ CZECHOWICE – DZIEDZICE – INWESTOR LOTOS OIL SP. Z O.O.
 • PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA WSPORCZA POD CHILLER NRV-0550-CO O CIĘŻARZE Q=1105KG FIRMY AERMEC ZLOKALIZOWANEJ OD STRONY ZACHODNIEJ PRZY HALI 3A – OBSZAR AVIO W POLU SŁUPÓW N-O/1, POŁOŻONEJ NA TERENIE ZAKŁADU FCA POLSKA BIELSKO-BIAŁA – INWESTOR AVIO POLSKA SP. Z O.O.
 • PROJEKT WYKONAWCZY REGAŁU MAGAZYNOWEGO JEDNOWSPORNIKOWEGO SŁUPOWEGO DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO ZLOKALIZOWANEGO W HALI 3A – OBSZAR AVIO W POLU SŁUPÓW 9-13/E-F, POŁOŻONEJ NA TERENIE ZAKŁADU FCA POLSKA BIELSKO-BIAŁA
 • PROJEKT WYKONAWCZY PODESTU TECHNICZNEGO DACHOWY POD DWA CHILLERY WPA080 O CIĘŻARZE JEDNEGO Q=2800KG FIRMY STULZ ZLOKALIZOWANEGO NA DACHU HALI SZEDOWEJ 3A W OBSZARZE SŁUPÓW F-H/9-13, POŁOŻONEJ NA TERENIE ZAKŁADU F.C.A. POLAND BIELSKO-BIAŁA – INWESTOR AVIO POLSKA SP. Z O.O.

BUDOWNICTWO OGÓLNE:

 • PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH DLA DACHU I POMIESZCZEŃ HIGIENICZNOSANITARNYCH ORAZ PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEJ KLATKI SCHODOWEJ WEWNĘTRZNEJ W CELU DOPROWADZENIA DO OBOWIĄZUJĄCYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU TECHNICZNO - SOCJALNYM ZLOKALIZOWANYM NA TERENIE ZAKŁADU LOTOS OIL SP. Z O.O. CZECHOWICE – DZIEDZICE – INWESTOR LOTOS OIL SP. Z O.O. GDAŃSK
 • PROJEKT TECHNICZNY REMONTU BUDYNKU LINII AUTOMATYCZNEJ ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA WYDZIALE KONFEKCJONOWANIA OLEJÓW W LOTOS OIL SP. Z O.O. O/ CZECHOWICE – DZIEDZICE – INWESTOR LOTOS OIL SP. Z O.O.
 • PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCYCH SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU NR 32 ZLOKALIZOWANYM NA TERENIE ZAKŁADU FCA POLAND TYCHY UL. TURYŃSKA 100 – INWESTOR FCA POLAND S.A.
 • PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA WYKONANIU REMONTU ISTNIEJĄCEGO POMOSTU ROZŁADOWCZEGO CYSTERN KOLEJOWYCH WRAZ Z REMONTEM ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI PRZY TORZE NR 44 ORAZ Z WYKONANIEM SYSTEMU ASEKURACJI, ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE ZAKŁADU LOTOS OIL SP. Z O.O. CZECHOWICE – DZIEDZICE – INWESTOR LOTOS OIL SP. Z O.O. GDAŃSK
 • PROJEKT WYKONAWCZY MONTAŻU DWÓCH SZTUK ŚWIETLIKÓW DACHOWYCH W PLANT ACADEMY, OB. NR 2 ZLOKALIZOWANYM NA TERENIE ZAKŁADU FCA POLAND TYCHY UL. TURYŃSKA 100 - FCA POLAND S.A.
 • PROJEKT BUDOWLANY ROBOT BUDOWLANYCH PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO PIONU BALKONOWEGO DLA UZYSKANIA BALKONU W POZIOMIE MIESZKANIA NR 16 W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM W BIELSKU – BIAŁEJ PRZY UL. KOZIEJ 5, DZIAŁKA NR 180/87 – INWESTOR PRYWATNY

EKSPERTYZY, OPINIE:

 • ANALIZY TECHNICZNE DOTYCZĄCA SPRAWDZENIA MOŻLIWOŚCI PODWIESZENIA CENTRALNEGO SYSTEMU ODCIĄGU MGŁY OLEJOWEJ I DYMÓW OLEISTYCH W HALI 3A–ETAP 3, OBSZAR OSI: 5-13/E-M – INWESTOR AVIO POLSKA SP. Z O.O.
 • EKSPERTYZA TECHNICZNA NA POTRZEBY ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNO GARAŻOWEGO NA CELE MIESZKALNE, POŁOŻONEGO W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. TENISOWEJ 23 – INWESTOR PRYWATNY
 • PODWIESZENIA SUWNIC KBK W ISTNIEJĄCEJ HALI 3D ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE ZAKŁADU FCA BIELSKO-BIAŁA UL. GRAŻYŃSKIEGO 141 – INWESTOR POWRTRAIN POLAND SP. Z O.O.
 • ANALIZA TECHNICZNA OKREŚLENIA NOŚNOŚCI KONSTRUKCJI STROPU NAD PIWNICĄ POD KĄTEM PRZEWIDYWANYCH OBCIĄŻEŃ POCHODZĄCYCH OD NOWYCH URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH W ISTNIEJĄCYM OBIEKCIE NR 2 ZAKŁAD FCA POLAND BIELSKO-BIAŁA – INWESTOR ITAL-MET GROUP SP. Z O.O.
 • OPRACOWANIE ANALIZY TECHNICZNEJ DLA MOŻLIWOŚCI WZMOCNIENIA LUB WYKONANIA NOWEGO STROPU (POSADZKI) KONSTRUKCJI NAD PIWNICĄ POD KĄTEM PRZEWIDYWANYCH OBCIĄŻEŃ OK. 3T/M2 POCHODZĄCYCH OD NOWYCH URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH (ZAGOSPODAROWANIA) WRAZ Z WYKONANIEM DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ WYBRANEGO WARIANTU W ISTNIEJĄCYM OBIEKCIE HALI GŁÓWNEJ OLEJOWNI NR 2, ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE ZAKŁADU LOTOS OIL SP. Z O.O. ODDZIAŁ CZECHOWICE – DZIEDZICE – INWESTOR LOTOS OIL SP. Z O.O.
 • EKSPERTYZA TECHNICZNA NOŚNOŚCI STROPU BUDYNKU DAWNEJ WYMIENNIKOWNI SZPITALA ŚLĄSKIEGO W CIESZYNIE PRZY UL. BIELSKIEJ 4. – INWESTOR STAROSTWO POWIATOWE W CIESZYNIE UL. BOBRECKA 29, 43-400 CIESZYN
 • ANALIZA TECHNICZNA DLA OBLICZEŃ STATYCZNYCH ISTNIEJĄCEGO PORTALU JEZDNEGO WÓZKA O MASIE 300KG ZLOKALIZOWANEGO W HALI NR 32 WRAZ Z JEGO WZMOCNIENIEM – INWESTOR FCA POLAND S.A.
 • EKSPERTYZA TECHNICZNA STROPU NAD PRZYZIEMIEM WYGRODZONYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BEDNARNII ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE ZAKŁADU LOTOS OIL SP. Z O.O. O/ CZECHOWICE – DZIEDZICE – INWESTOR LOTOS OIL SP. Z O.O.
 • ANALIZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA SPRAWDZENIA MOŻLIWOŚCI INSTALACJI NOWEJ PRASY FILTRACYJNEJ NA ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE HALI NEW ZINC – INWESTOR ZINC SP. Z O.O. UL. ORZESZKOWEJ 30A, 43-502 CZECHOWICE – DZIEDZICE
 
 

PROJEKTOWANIE, NADZORY, KOSZTORYSOWANIE MGR INŻ. STANISŁAW KRÓLCZYK
stopka
archikkas@gmail.com