Strona
SPIS REALIZACJI 2016

DOMY JEDNORODZINNE:

 • PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNO – USŁUGOWEGO W RAMACH ODBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO W DOTYCHCZASOWYM MIEJSCU ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. CIESZYŃSKIEJ 17, NA DZIAŁCE NR 322/1 W SKOCZOWIE

OBIEKTY USŁUGOWE:

 • PROJEKT BUDOWLANY – ZAMIENNY ROZBUDOWY OBIEKTU NR 2 O CZĘŚĆ WEJŚCIOWĄ NA TERENIE ZAKŁADU FCA POLAND NA PARCELI NR 827/145 POŁOŻONY PRZY UL. TURYŃSKIEJ 100 W TYCHACH – INWESTOR FCA POLAND SP. Z O.O.
 • PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY KONSTRUKCJI ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU USŁUGOWO – HANDLOWEGO – CENTRUM SPRZEDAŻY PRZY UL. KATOWICKIEJ 24 W BIELSKU-BIAŁEJ – INWESTOR FCA POLAND SP. Z O.O.

OBIEKTY PRZEMYSŁOWE:

 • HALE:
  • PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI STALOWEJ DACHU W RAMACH BUDOWY PAWILONU HANDLOWO – USŁUGOWEGO SPRZEDAŻY CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH WRAZ Z WARSZTATEM MECHANIKI POJAZDOWEJ
 • USŁUGOWCE:
  • PROJEKT REMONTU ELEWACJI OBIEKTU NR 2 ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE ZAKŁADU FCA TYCHY – INWESTOR FCA POLAND SP. Z O.O.

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE

 • FUNDAMENTY
  • PROJEKT REMONTU MURÓW OPOROWYCH W RAMACH ODBUDOWY UL. ORLEJ W SZCZYRKU – INWESTOR GMINA SZCZYRK
  • PROJEKT WYKONAWCZY POSADZKI POD CNC MAZAK VTC-530 W HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ NA TERENIE ZAKŁADU ZPA GRUPA KĘTY S.A.
  • PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI KANAŁU ODCIĄGOWEGO SPALIN W HALI MAGAZYNOWEJ NR 60 – INWESTOR MAGNETI MARELLI SUSPENSION SYSTEMS BIELSKO SP. Z O.O.
  • PROJEKT WYKONAWCZY POD ŚCIANKĘ WEJŚCIA DYREKCYJNEGO W USŁUGOWCU POŁUDNIOWYM HALI 23 NA TERENIE ZAKŁADU FCA BIELSKO-BIAŁA
 • POMIESZCZENIA BIUROWE I MAGAZYNOWE:
  • PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE ZAKŁADU LOTOS OIL SP. Z O.O. CZECHOWICE-DZIEDZICE – INWESTOR LOTOS OIL SP. Z O.O.
  • PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA FUNKCJONALNEGO UMYWALNI Z NATRYSKAMI DLA PROWADZONEGO REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W USŁUGOWCU PÓŁNOCNYM HALI 3ABC – INWESTOR AVIO POLSKA SP. Z O.O.

INNE:

 • PROJEKT BUDOWLANY DLA ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE PODŁOGI W HALI MAGAZYNOWEJ „KALIPSOLOWNIA” ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE ZAKŁADU LOTOS OIL SP. Z O.O. CZECHOWICE-DZIEDZICE – INWESTOR LOTOS OIL SP. Z O.O.
 • PROJEKT WYKONAWCZY PLAFONÓW ŚWIETLIKA W HALI 32 I 32B POŁOŻONEJ NA TERENIE ZAPLECZA TECHNICZNEGO W KOMOROWICACH PRZY UL. KONWOJOWEJ 41 – INWESTOR FCA POLAND SP. Z O.O.
 • PROJEKT TECHNICZNY POSADOWIENIA ŻURAWIA SPECJALNEGO E80C2.5 Q=80KG R2.5M W HALI PRODUKCYJNO MAGAZYNOWEJ NR 41 NA TERENIE ZAKŁADU FCA W BIELSKU-BIAŁEJ – INWESTOR MAGNETI MARELLI SUSPENSION SYSTEMS BIELSKO SP. Z O.O.
 • PROJEKT KONSTRUKCJI WZMOCNIENIA STROPU DLA WYCIĘCIA OTWORÓW INSTALACYJNYCH W HALI MAGAZYNOWO - PRODUKCYJNEJ W GARWOLINIE PRZY UL. TRAKT LWOWSKI – INWESTOR LECHPOL LOGISTICS SP. Z O.O.
 • PROJEKT WYKONAWCZY POMOSTU P-1 I P-2 POD CTA W HALI 20 W OSI 7-8/A-D I 0-1/A-D NA TERENIE ZAKŁADU FCA POLAND BIELSKO-BIAŁA - INWESTOR FCA POLAND SP. Z O.O.
 • PROJEKT WYKONAWCZY SCHODÓW WEJŚCIOWYCH NA ZBIORNIK E7 LOTOS BIOPALIWA ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE ZAKŁADU LOTOS OIL SP. Z O.O. CZECHOWICE – DZIEDZICE – INWESTOR LOTOS OIL SP. Z O.O.
 • PROJEKT WYKONAWCZY EKRANU AKUSTYCZNEGO PRZY OBIEKCIE NR 46 ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE ZAKŁADU NEMAK POLAND W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. KOMOROWICKIEJ 79A – INWESTOR FENICE POLAND SP. Z O.O.
 • PROJEKT WYKONAWCZY – KONSTRUKCJI PODTRZYMUJĄCE INSTALACJE W GNIEŹDZIE PRODUKCYJNYM – INWESTOR COOPER STANDARD AUTOMOTIVE PIOTRKÓW SP. Z O.O.

BUDOWNICTWO OGÓLNE:

 • INWENTARYZACJA BUDOWLANO – KONSTRUKCYJNA CENTRUM SPRZEDAŻY FIAT POŁOŻONEGO W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. KATOWICKIEJ 24 – INWESTOR FCA POLAND
 • PROJEKT ZMNIEJSZENIA OBCIĄŻENIA WĘZŁÓW KONSTRUKCJI DACHU SPAWALNI FCA POLAND S.A. TYCHY. – INWESTOR FCA POLAND S.A
 • PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY FRAGMENTU ISTNIEJĄCEGO PODDASZA DLA UZYSKANIA POMIESZCZENIA MIESZKALNEGO ORAZ TARASU DLA LOKALU MIESZKALNEGO NR 20 W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. KOZIEJ 1 – INWESTOR PRYWATNY
 • PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY FRAGMENTU ISTNIEJĄCEGO DACHU DLA UZYSKANIA TARASU W POZIOMIE MIESZKANIA NR 19 W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. KOZIEJ 1 – INWESTOR PRYWATNY
 • PROJEKT REMONTU PŁATWI DACHOWYCH DLA MAGAZYNU „HOLENDERSKIEGO”
 • ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE ZAKŁADU LOTOS OIL SP. Z O.O. CZECHOWICE – DZIEDZICE – INWESTOR LOTOS OIL SP. Z O.O.

EKSPERTYZY, OPINIE:

 • EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA PODWIESZENIA RAMPY TECHNICZNEJ W HALI NR 41 ZLOKALIZOWANEJ W REJONIE SŁUPA B/3 NA TERENIE ZAKŁADU FCA POLAND – BIELSKO-BIAŁA PRZY UL. GRAŻYŃSKIEGO 141 – INWESTOR MAGNETI MARELLI SUSPENSION SYSTEMS BIELSKO SP. Z O.O.
 • ANALIZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA NOŚNOŚCI KONSTRUKCJI DACHÓW OBIEKTÓW NR 1,32, 67 POD KĄTEM MOŻLIWOŚCI PRZENIESIENIA OBCIĄŻEŃ OD PROJEKTOWANYCH INSTALACJI TRYSKACZOWYCH ORAZ ZABUDOWY PODSTAW ŚWIETLIKÓW SZKŁEM BEZPIECZNYM LAMINOWANYM – INWESTOR FCA POLAND S.A
 • EKSPERTYZA TECHNICZNA OCENY STANU TECHNICZNEGO KŁADKI (MOSTKU), ZLOKALIZOWANEGO NAD POTOKIEM TYSKIM POŁOŻONYM NA TERENIE CENTRALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TYCHACH – INWESTOR FENICE POLAND SP. Z O.O
 • EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA OKREŚLENIA NOŚNOŚCI STROPU W OBIEKCIE NR 1 – OBSZAR TECHMET, ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE ZAKŁADU FCA BIELSKO-BIAŁA – INWESTOR FCA POLAND S.A
 • EKSPERTYZA TECHNICZNA OCENY STANU TECHNICZNEGO LIN STALOWYCH NACIĄGOWYCH DACHU SZKLANEGO ZLOKALIZOWANEGO NAD WEJŚCIEM GŁÓWNYM BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO GRUPA KĘTY S.A. W KĘTACH - INWESTOR GRUPA KĘTY S.A.
 • ANALIZA TECHNICZNA STANU ISTNIEJĄCYCH OBCIĄŻEŃ KONSTRUKCJI DACHU W OSI 172/M-U W HALI MONTAŻU ‘A’, FCA POLAND W TYCHACH – INWESTOR FCA POLAND S.A
 • OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR 19 I 20 W STAREJ SCHODNI PRZY UL. DŁUGIEJ 10 – INWESTOR PRYWATNY
 • OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR 437/20 W OZIMKU PRZY UL. MŁYŃSKIEJ 10
 • EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA STROPU ‘I’ PIĘTRA USŁUGOWCA POŁUDNIOWEGO DLA ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA ARCHIWUM, ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE ZAKŁADU FCA BIELSKO-BIAŁA – INWESTOR AVIO POLSKA SP. Z O.O.
 • ANALIZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA POSADOWIENIA REGAŁÓW WSPORNIKOWYCH NA ISTNIEJĄCEJ PODŁODZE W HALI MAGAZYNOWEJ WYROBÓW GOTOWYCH POŁOŻONEJ NA TERENIE ZAKŁADU GRUPA KĘTY S.A. W KĘTACH PRZY UL. KOŚCIUSZKI 111 – INWESTOR GRUPA KĘTY S.A.
 • ANALIZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA SPRAWDZENIA MOŻLIWOŚCI PODWIESZENIA CENTRALNEGO ODCIĄGU MGŁY OLEJOWEJ W HALI 3ABC, OBSZAR OSI: 5-10/M-R+3-5/O-R
 
 

PROJEKTOWANIE, NADZORY, KOSZTORYSOWANIE MGR INŻ. STANISŁAW KRÓLCZYK
stopka
archikkas@gmail.com